Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 2 (2016) Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ CƠ KIM KHÍ PHÙNG XÁ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Dinh, Ngô Thị Thuận
 
S. 8 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA AXIT SALICYLIC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON DƯA CHUỘT TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Dung, Phạm Tuấn Anh, Trần Anh Tuấn
 
S. 6 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN N, P, K VÀ BÃ BÙN MÍA ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ DINH DƯỠNG KHOÁNG CỦA CÂY MÍA TƠ VÀ MÍA GỐC TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở LONG MỸ - HẬU GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Kim Quyên, Ngô Ngọc Hưng
 
S. 8 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN LÂN PHỐI TRỘN VỚI DICARBOXYLIC ACID POLYMER (DCAP) LÊN NĂNG SUẤT KHOAI LANG, KHOAI MÌ VÀ KHOAI MỠ TRÊN ĐẤT PHÈN Tóm tắt   PDF
Lê Văn Dang, Trần Ngọc Hữu, Lâm Ngọc Phương
 
S. 3 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thị Hương Giang, Ngô Thế Ân
 
S. 6 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐẠM BÓN VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ NẾP LAI HUA518 Tóm tắt   PDF
Dương Thị Loan, Vũ Thị Bích Hạnh, Nguyễn Văn Hà, Trần Thị Thanh Hà, Hoàng Thị Thùy, Vũ Văn Liết
 
S. 8 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐẠM, LÂN, KALI ĐẾN CÂY CÀ CHUA TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ HỮU CƠ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Thu Hà, Đỗ Nguyễn Hải
 
S. 8 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG THỰC VẬT VÀ CHẤT KHOÁNG VI LƯỢNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA IN VITRO Ở CÂY HOA HỒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thủy, Ngô Thị Việt, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thùy Linh, Ninh Thị Thảo, Nguyễn Thị Lâm Hải, Nguyễn Thanh Hải
 
S. 1 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG PROTEIN KHÁC NHAU TRONG THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA Artemia franciscana VĨNH CHÂU Tóm tắt   PDF
Dương Thị Mỹ Hận, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
S. 3 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA KALI BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Đình Vinh, Phạm Văn Chương
 
S. 4 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT GIEO KHÔNG LÀM ĐẤT VÀ LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT ĐẬU TƯƠNG ĐÔNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Dũng, Phạm Chí Thành, Phạm Tiến Dũng, Hoàng Đăng Dũng
 
S. 4 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA KCl ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÂY HÀNH HƯƠNG (Allium fistulosum L.) Tóm tắt   PDF
Võ Minh Thứ
 
S. 2 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VÀ ĐỘ SÂU BÓN PHÂN ĐẠM DẠNG VIÊN NÉN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NGÔ TẠI HUYỆN VĨNH LỘC TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Trần Đức Thiện, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Tất Cảnh
 
S. 12 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA KIỂU CHUỒNG NUÔI ĐẾN NỒNG ĐỘ CORTISOL CỦA LỢN CÁI HẬU BỊ NUÔI THEO NHÓM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Giang, Hán Quang Hạnh, Vũ Tiến Việt Dũng, Phạm Kim Đăng, Vũ Đình Tôn
 
S. 4 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG K2O ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT BƯỞI DIỄN TRỒNG TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Trần Văn Ngòi, Nguyễn Quốc Hùng
 
S. 4 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (Ipomoea batatas Lam.) TRÊN ĐẤT PHÈN Ở HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Hiền, Lê Vĩnh Thúc, Trương Thị Minh Tâm, Nguyễn Bảo Vệ
 
S. 7 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN GIUN QUẾ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA ĐTL2 TRONG VỤ XUÂN SẢN XUẤT THEO HƯỚNG HỮU CƠ TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Ích Tân, Nguyễn Hồng Hạnh, Phan Thị Thủy
 
S. 2 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG DIÊM MẠCH NHẬP NỘI Tóm tắt   PDF
Đinh Thái Hoàng, Nguyễn Tất Cảnh, Nguyễn Việt Long
 
S. 3 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CHẤT XANH VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CÂY CAO LƯƠNG THỨC ĂN CHO GIA SÚC Tóm tắt   PDF
Tăng Thị Hạnh, Phan Thị Hồng Nhung, Phạm Văn Cường
 
S. 2 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NGHÊU (Meretrix lyrata) NUÔI THƯƠNG PHẨM TRONG AO ĐẤT Tóm tắt   PDF
Lê Văn Khôi, Lê Thanh Ghi
 
S. 4 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ VẬT LIỆU CHE PHỦ HỮU CƠ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG LÁ DÂU TRONG ĐIỀU KIỆN CANH TÁC NHỜ NƯỚC TRỜI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Vũ Văn Tuấn, Hoàng Thị Lan
 
S. 3 (2015) ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LAN GẤM (Anoectochilus setaceus Blume) NUÔI CẤY IN VITRO Tóm tắt   PDF
Đỗ Mạnh Cường, Vũ Quốc Luận, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Hồng Hoàng, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Xuân Tuấn, Trần Hiếu, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Thị Kim Loan, Dương Tấn Nhựt
 
S. 11 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN CÔNG NGHỆ ĐẾN HIỆU SUẤT TRÍCH LY DẦU NGÔ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Ngọc Cường
 
S. 1 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC THAY THẾ CỎ VOI (Pennisetum purpureum) BẰNG THÂN LÁ CÂY ĐẬU MÈO (Mucuna pruriens) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN THU NHẬN, TIÊU HÓA THỨC ĂN VÀ CHUYỂN HÓA NITƠ TRÊN DÊ Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Thùy, Bùi Huy Doanh, Bùi Quang Tuấn, Đặng Thái Hải, Nguyễn Thị Mai
 
S. 1 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC XƠ VÀ NGUỒN XƠ TRONG KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN PHÁT THẢI NITƠ, PHÔTPHO, HYDRO SULFUA, AMMONIAC VÀ KHÍ NHÀ KÍNH TỪ CHẤT THẢI CỦA LỢN THỊT Tóm tắt   PDF
Tran Thi Bich Ngoc, and Pham Kim Dang
 
1 - 25 trong số 378 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004