Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 221 (2015) Ảnh hưởng của các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu đến thu nhập nông nghiệp của hộ nông dân đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
ĐINH PHI HỔ, NGÔ QUANG THÀNH
 
S. 214 (2015) Ảnh hưởng của các nhân tố rào cản chuyển mạng tới sự trung thành của khách hàng- Bằng chứng từ thị trường viễn thông di động Tuyên Quang Tóm tắt   PDF
ĐÀO TRUNG KIÊN, LÊ ĐỨC TUẤN, BÙI QUANG TUYẾN, HỒ ĐỨC HẢI
 
S. 205 (2014) Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ quản lý chung cư tới sự hài lòng của người dân sống trong chung cư: Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn Hà Nội Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG TUẤN ANH, TRẦN HOÀI NAM, PHẠM HƯƠNG GIANG
 
S. 222 (2015) Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đào tạo tới sự hài lòng và lòng trung thành của sinh viên trong đào tạo trực tuyến Tóm tắt   PDF
BÙI KIÊN TRUNG, PHẠM LONG
 
S. 221 (2015) Ảnh hưởng của hiệu quả truyền thông marketing lên hành vi truyền miệng- Trường hợp khách hàng là thuê bao di động tại khu vực nông thôn Tóm tắt   PDF
HOÀNG LỆ CHI, HỒ TIẾN DŨNG
 
S. 214 (2015) Ảnh hưởng của sự trỗi dậy của Trung Quốc đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HOÀI SƠN, HỒ ĐÌNH BẢO
 
S. 220 (2015) Ứng dụng mô hình SVAR trong phân tích hiệu ứng chuyển của tỷ giá hối đoái ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
PHẠM THẾ ANH
 
S. 199 (2014) Ứng dụng phương pháp bao dữ liệu trong đánh giá và phân loại hiệu quả- Rủi ro các ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn 2008- 2012 Tóm tắt   PDF
HỒ ĐÌNH BẢO, NGUYỄN THANH TÙNG
 
S. 220 (2015) Ứng dụng TOC để xác định kết cấu sản phẩm tối ưu tại doanh nghiệp sản xuất: Nghiên cứu tại công ty cổ phần may Khánh Hòa Tóm tắt   PDF
PHẠM HỒNG NHUNG
 
S. 192 (2013) Bài học từ một phong cách quản lý Nhật Bản Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĨNH GIANG
 
S. 201 (2014) Bàn về chủ đề “Đến năm 2020 Việt Nam về cơ bản trở thành nước công nghiệp” Tóm tắt   PDF
NGÔ THẮNG LỢI, NGUYỄN QUỲNH HOA
 
S. 218 (2015) Bàn về kế toán, kiểm toán trong pháp luật ngân sách nhà nước Tóm tắt   PDF
NGÔ THANH HOÀNG
 
S. 201 (2014) Bàn về nâng cấp chuỗi giá trị của các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ Tóm tắt   PDF
ĐOÀN GIA DŨNG, VÕ THỊ QUỲNH NGA
 
S. 190 (2013) Bàn về thang đo các nhân tố phi tài chính ảnh hưởng vận dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN
 
S. 188 (2013) Bàn về việc sử dụng thông tin tài chính trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
HOÀNG TÙNG
 
S. 218 (2015) Bảo hiểm nông nghiệp bền vững: Lý thuyết và thực trạng triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
HOÀNG TRIỆU HUY, PHAN ĐÌNH KHÔI
 
S. 214 (2015) Bẫy thu nhập trung bình tại Việt Nam: Thực trạng và giải phápKenichi Ohno Tóm tắt   PDF
KENICHI OHNO
 
S. 205 (2014) Bẫy thu nhập trung bình: Thực trạng ở Malaysia và Thái Lan và những gợi ý đối với Việt Nam Tóm tắt   PDF
ĐỖ THỊ ĐÔNG
 
S. 199 (2014) Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2013 và khuyến nghị giải pháp năm 2014 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐÌNH LUẬN
 
S. 218 (2015) Can thiệp trung hòa tại Việt Nam: Góc nhìn chi phí tài chính Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ TUYẾT TRINH
 
S. 187 (2013) Các biện pháp vô hiệu hóa trong ràng buộc bộ ba bất khả thi tại Việt Nam- Đánh giá và những khuyến nghị chính sách Tóm tắt   PDF
TÔ TRUNG THÀNH
 
S. 193 (2013) Các cách tiếp cận nguồn nhân lực trong tổ chức Tóm tắt   PDF
Ngô Quỳnh An
 
S. 196 (2013) Các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản và khả năng áp dụng tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ MINH THƯ, TRẦN QUỐC KHÁNH
 
S. 187 (2013) Các giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động và tài chính của các cơ sở giáo dục đại học công lập Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VŨ NGỌC
 
S. 193 (2013) Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các Doanh nghiệp tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Tiến Dũng
 
1 - 25 trong số 268 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012